گروه مهاجرتی سون استار : رتبه بندی مهاجرت می‌تواند در برخی از دوره ها بر اشتغال برخی از گروهها خصوصا افراد بومی با مهارت، تجربه و ترجیحات شغلی مشابه مهاجران تأثیر منفی بگذارد. با این حال ، همچنین می‌تواند اشتغال بیشتر و بهتری با تشویق بومیان برای ارتقا شغل ، افزایش مشارکت نیروی کار توسط بومیان و پر کردن کمبود نیروی کار برای افزایش بهره وری ایجاد کند .

به طور مشابه ، مهاجرت می تواند هزینه مالیات دهندگان را متحمل شود یا منافع مالی را به همراه داشته باشد یا منجر به افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شود. این یافته های مختلف نشان دهنده سردرگمی یا ناسازگاری نیست. آنها نشان می دهند که پاسخ در موقعیت های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد.

همه این اثرات با نوع انتخاب ها کمرنگ یا برجسته می‌شوند. این امر به نحوه تصمیم گیری سیاست گذاران برای تنظیم بازارهای کار ، سیستم‌های مزایا بستگی دارد. این انتخاب‌های سیاست مداران یا باعث عدم استفاده از فواید مهاجرت را می شود و یا نتایج منفی برای شهروندان کشورهای میزبان ایجاد می کنند.

پاسخ به سوالات مشروع در مورد تأثیرات مهاجرتی این است: مهاجرت همان چیزی است که شما آن را ایجاد می کنید.

 

هفت راهکار که می‌تواند اثرات مهاجرت را مهار کند:

۱.اگر مهاجران خلا نیروی کار را پر کنند ، این امر سبب ایجاد شغل و افزایش درآمد می‌شود.

سیاست‌هایی که به مهاجران اجازه می‌دهد کمبود نیروی کار را پر کنند باعث ایجاد شغل ، افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و افزایش درآمد برای افراد بومی می شود. در مقابل وقتی سیاست ها مهاجران را از پر کردن کمبودها منع می‌کنند ، فرصت های اقتصادی نیز از دست می‌روند.

۲.برنامه های مهاجرت موقتی که به خوبی طراحی شده باشند ، نیازهای اساسی نیروی کار را پر می کنند ، در عین حال خطر بیش از حد را به حداقل می رسانند. برنامه های مهاجرت موقت وسیله ای موثر برای رفع کمبود نیروی کار است. این که آیا آنها با اضافه کار در ویزا و نقض حقوق کارگران همراه هستند ، به انگیزه های ایجاد شده توسط این برنامه بستگی دارد.

۳.ایجاد مسیرهای قانونی برای مهاجرت می تواند مهاجرت غیرقانونی را کاهش دهد. وقتی سیاستگذاران کانال های قانونی جدیدی را برای مهاجرت ایجاد می کنند ، مهاجرت غیرقانونی می تواند کاهش یابد. وقتی این کانالهای قانونی از بین بروند ، ممکن است مهاجرت غیرقانونی دوباره ظاهر شود.

۴.مهاجران می توانند (و غالبا مشارکت می کنند) در مالیات بیشتر از آنچه در خدمات دولتی در طول زمان دریافت می کنند مشارکت می‌کنند – به ویژه اگر سیاست ها از ادغام موفقیت آمیز آنها در بازارهای کار حمایت کرده و آنها را امکان پذیر می کند.

۵.مهاجران به عنوان کارآفرین ، سرمایه گذار و مبتکر در اقتصاد مشارکت می کنند – درصورت مجاز بودن. وقتی سیاست ها موانع مالکیت مشاغل را پایین می آورند ، مهاجران در اقتصاد میزبان خود سرمایه گذاری می کنند ، افراد بومی را استخدام می کنند و رشد اقتصادی را تقویت می کنند.

۶.تصمیمات سیاستی در کشورهای مهاجر و مقصد مهاجرت ، مهاجرت ماهرانه را به فاجعه یا سود تبدیل می کند. مهاجرت ماهرانه طیفی از مزایای اقتصادی بالقوه را برای مهاجران ، کشور مقصد و کشور مبدا ایجاد می کند – مزایایی که با سیاست های طراحی شده برای یک جهان بی حرکت می توانند به آسیب های واقعی تبدیل شوند. مشارکت های مهارتی بین مبدا و مقصد یک مسیر به سمت سود متقابل است.

۷.با سیاست های خوب طراحی شده ، مهاجران می توانند تأثیر مثبتی بر کیفیت ارائه خدمات داشته باشند. مهاجرت می تواند به کیفیت خدمات کمک کند یا به آن آسیب برساند. انتخاب سیاست ها ، مانند ایجاد سیستم های بهداشتی یکپارچه برای مهاجران و جوامع میزبان ، می تواند تأثیر آن را تعیین کند.

انواع مهاجرت و دلایل آن

مهاجرت انواعی مختلفی دارد؛ به‌عنوان‌مثال، مهاجرت می‌تواند دائمی یا موقت، داوطلبانه یا اجباری و بین‌المللی یا داخلی باشد. مهاجرت دائمی زمانی است که مهاجران قصد دریافت مجوز اقامت دائم خود در کشور دیگر یا تابعیت آن کشور را داشته باشند. درحالی‌که در مهاجرت موقت، مهاجران فقط برای مدت‌زمان محدودی به‌عنوان‌مثال تا پایان برنامه خاصی از تحصیل یا برای مدت‌زمان قرارداد کاری یا یک فصل کاری خاص در کشور دیگر اقامت خواهند داشت.

بسیاری از افراد به انتخاب خود مهاجرت می‌کنند که این‌ها مهاجران داوطلب هستند؛ درحالی‌که بسیاری از افراد چاره دیگری به‌جز اینکار ندارند و مجبور به ترک خانه خود می‌شوند. بسیاری از مهاجران داوطلب، مهاجران اقتصادی یا افراد مسنی هستند که می‌خواهند در زمان بازنشستگی درجایی گرم و آفتابی زندگی کنند. ولی مهاجران اجباری به دلیل قحطی، جنگ یا یک فاجعه طبیعی خانه خود را ترک می‌کنند. مهاجرت بین‌المللی زمانی است که شخص از کشوری به کشور دیگری نقل‌مکان کند؛ به‌عنوان‌مثال افرادی که از انگلستان به ایالات‌متحده مهاجرت می‌کنند. مهاجرت داخلی زمانی است که افراد در همان کشور یا منطقه مهاجرت می‌کنند. نمونه آن مهاجرت شخصی از منچستر به لندن است.

مردم دلایل زیادی برای مهاجرت دارند که این دلایل ممکن است اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی یا برای پیوستن به خانواده باشد. علاوه بر این دلایل، عوامل فشار و عوامل کششی بر مهاجرت تأثیر دارند. عوامل فشار دلایلی هستند که باعث می‌شوند کسی تصمیم به جابجایی بگیرد. این تجربه زندگی شخصی آن‌ها در یک مکان است که دلایل خوبی برای ترک آن دارد. اغلب عوامل فشار موارد منفی مانند بیکاری، عدم موفقیت، خشکسالی، جاری شدن سیل، جنگ، فرصت‌های محدود تحصیلات یا خدمات و امکانات رفاهی ضعیف است. از سوی دیگر، عوامل کشش انتظاراتی هستند که مردم را به مکان جدید جذب می‌کنند. آن‌ها معمولاً موارد مثبتی مانند فرصت‌های شغلی، سطح زندگی، تحصیلات و یا مراقبت‌های بهداشتی بهتر هستند. این دلایل باعث ایجاد دسته‌هایی از مهاجرت می‌شود که در ادامه توضیح داده‌شده است:

مهاجرت اقتصادی:

مهاجرت اقتصادی جابجایی مردم از کشوری به کشور دیگر برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی بیشتر است. غالباً فرض بر این است که این مهاجرت در درجه اول از کشورهایی با رشد اقتصادی کمتر به کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر است.

مهاجرت تحصیلی:

مهاجرت تحصیلی عبارت است از حرکت دانشجویان برای مدت محدود به خارج از کشور تولد یا تابعیت خود جهت دستیابی به امکانات آموزشی بهتر.

مهاجرت سیاسی:

بسیاری از مردم به دلیل جنگ، جنگ داخلی مجبور به مهاجرت می‌شوند. این افراد قادر به بازگشت به خانه نیستند زیرا ترس از آزار و اذیت دارند.

مهاجرت زیست‌محیطی:

مهاجران محیط‌زیست افرادی هستند که به دلیل تغییرات ناگهانی یا طولانی‌مدت در محیط محلی خود که بر سلامتی یا معیشت آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، مجبور به مهاجرت یا گریز از منطقه محل زندگی خود می‌شوند.

مهاجرت برای پیوستن به خانواده:

این شکل از مهاجرت به مهاجرت اعضای یک خانواده اشاره دارد که برای پیوستن به یکی از اقوام خود که در کشور دیگری مقیم می‌باشد، انجام می‌گیرد. این امر معمولاً شامل نامزد، همسر، فرزندان وابسته و بستگان مسن می‌شود.

بهترین کشور برای مهاجرت ایرانیان

کشورهای مختلفی که امکان ورود مهاجران را دارند، فرصت‌های بسیاری را به افرادی که مایل به مهاجرت هستند ارائه می‌دهند. درواقع، این فرصت‌ها راهی برای تشویق مردم به انتخاب آن کشور است؛ به‌عنوان‌مثال برخی از کشورها به اتباع خارجی که در کشورشان کار می‌کنند فرصت اقامت دائم می‌دهند یا در برخی موارد، شهروندان قانونی آن کشور می‌شوند و از کلیه مزایایی که آن کشور برای شهروندان خود فراهم کرده است، برخوردار می‌شوند.

ایرانیانی که با هدف اشتغال تصمیم به مهاجرت می‌گیرند بهتر است به کشورهایی مانند سوئیس، استرالیا، آلمان، کانادا، دانمارک، نروژ و ایرلند مهاجرت کنند. به این دلیل که کانادا دارای برنامه خود اظهاری است که در آن متقاضیان بر اساس تجربه کاری، تحصیلات، مهارت‌های زبانی رتبه‌بندی می‌شوند و می‌توانند با توجه به تخصص و تجربه کاری خود اقامت دائم دریافت کنند. همچنین دانمارک از طریق طرح لیست مشاغل موردنیاز مجوزهای کار و اقامت فوری را به مهاجران ارائه می‌دهد. سوئیس بهترین اقتصاد را دارد و نهایتاً رفاه اجتماعی، شرایط مناسب اقتصادی و نرخ پایین بیکاری در استرالیا  بهترین شرایط را برای مهاجران فراهم می‌کند.

همچنین عوامل بسیاری ازجمله هزینه دانشگاه، هزینه‌های زندگی، زبان محلی، رتبه‌بندی دانشگاه، دسترسی به ویزا و امکان فرصت‌های شغلی و مهاجرت، باعث شده است که برخی از کشورها برای تحصیل دانشجویان ایرانی بهترین گزینه باشند. لیستی از برترین کشورها برای دانشجویان ایرانی شامل استرالیا، کانادا، مالزی، انگلستان، آلمان، نروژ، ترکیه، هلند، فرانسه، اسپانیا و آمریکا می‌باشد.

اگر به دنبال کشورهایی هستید که روند مهاجرت برای مسلمانان در آن‌ها راحت‌تر باشد، بهتر است کشورهایی را که به شخصیت فرد، مهارت و استعداد او اهمیت بیشتری می‌دهند، در اولویت قرار دهید. همچنین مهاجرت ایرانیان به کشورهای که ازلحاظ دینی امنیت داشته باشند مانند ترکیه، آلمان، سنگاپور، مالزی، کانادا، استرالیا نسبت به کشورهای عربی گزینه‌های بهتری است.

شماره ۱ در رتبه بندی مهاجران

کانادا حدود دو پنجم قاره آمریکای شمالی را اشغال می کند و پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان است.

این کشور دارای جمعیت کمی است و بیشتر ۳۵.۵ میلیون ساکن آن در ۱۲۵ مایلی مرز ایالات متحده زندگی می کنند. بیابان گسترده کانادا در شمال و همچنین اعتبار این کشور در استقبال از مهاجران ، نقش مهمی در هویت کانادایی دارد.

 

۲.سوئیس 

شماره ۲ در رتبه بندی مهاجران

سوئیس ، که به طور رسمی فدراسیون سوئیس نامیده می‌شود ، کشوری کوچک در اروپای مرکزی است که از ۱۶۰۰۰ مایل مربع کوه های آلپ ، دریاچه ها و دره های یخچال زده شده تشکیل شده است. این یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و قرن ها به دلیل بی طرفی شناخته شده است.

 

۳.سوئد

شماره ۳ در رتبه بندی مهاجران

پادشاهی سوئد که در نروژ از غرب و دریای بالتیک در شرق قرار دارد ، در بیشتر شبه جزیره اسکاندیناوی گسترش می یابد و یکی از مناسب ترین کشورها برای مهاجران است.

 

۴.استرالیا

شماره ۴ در رتبه بندی مهاجران

این کشور شامل برخی از جزایر ، از جمله تاسمانی است. مردم بومی حداقل ۴۰ هزار سال قبل از اولین شهرک سازی انگلیس در قرن ۱۸ در این سرزمین حضور داشتند.

 

۵.آلمان

شماره ۵ در رتبه بندی مهاجران

آلمان ، پرجمعیت ترین کشور در اتحادیه اروپا ، دارای یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و از زمان اتحاد مجدد ، شاهد رشد مداوم نقش خود در جامعه بین المللی است. این کشور اروپای مرکزی با ۹ کشور همسایه است و چشم انداز آن از دشت های شمالی که به دریای شمال و دریای بالتیک تا آلپ باواریا در جنوب می رسد متفاوت است.

 

۶.ایالات متحده

شماره ۶ در رتبه بندی مهاجران

ایالات متحده آمریکا یک کشور آمریکای شمالی است که غالب ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است. به همین ترتیب ، اثر فرهنگی آن در سراسر جهان گسترش می یابد ، که عمدتا توسط فرهنگ عامه پسند آن در موسیقی ، فیلم و تلویزیون هدایت می شود.

 

۷.نروژ

شماره ۷ در رتبه بندی مهاجران

پادشاهی نروژ غربی ترین کشور در شبه جزیره اسکاندیناوی است که بیشتر از مناطق کوهستانی تشکیل شده است. تقریباً تمام جمعیت آن در جنوب ، اطراف پایتخت اسلو ، زندگی می کنند.

 

۸.دانمارک

شماره ۸ در رتبه بندی مهاجران

پادشاهی دانمارک در قرن دهم ظهور کرد و شامل دو کشور جزیره ای آتلانتیک شمالی ، جزایر فارو و گرینلند است. همراه با سوئد و نروژ ، اسکاندیناوی ، منطقه ای فرهنگی در شمال اروپا را تشکیل می دهد.

 

۹.هلند

شماره ۹ در رتبه بندی مهاجران

هلند که در حاشیه اروپای غربی واقع شده است ، یک جلگه دشتی ساحلی است و دارای آسیاب های بادی است که مشخصه توسعه آن در اطراف آب است. سه رودخانه مهم اروپایی – راین ، میوز و شلده – از طریق همسایگان آلمان و بلژیک به بندرهای شلوغ این کشور می روند.

 

۱۰.فنلاند

شماره ۱۰ در رتبه بندی مهاجران

فنلاند یکی از شمالی ترین کشورهای جهان محسوب می شود.این کشور دارای مرز مشترک با کشور روسیه می باشد.

 

گروه مهاجرتی سون استار با پیشنهاد بهترین شیوه‌های مهاجرتی متناسب با شرایط شما، بهترین خدمات مهاجرتی را به هموطنان عزیز ارائه می‌نماید. برای بهرمندی از مشاوره رایگان می‌تواند از طریق ده‌ها راه ارتباطی درج شده در سایت سون استار ادام به درخواست مشاوره رایگان نمایید.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *